Szkolenia zawodowe


Praktyki w zawodzie blacharz oraz lakiernik samochodowy

 

 

Załoga warsztatu posiada uprawnienia mistrzowskie oraz pedagogiczne uprawniające do szkolenia młodocianych pracowników.

Szkolenie odbywa się w systemie szkoła-praktyka w okresie trzech lat. Szkolenie kończy się egzaminem, po którym młodociany uzyskuje tytuł czeladnika.

Rekrutacja odbywa się w okresie wakacyjnym po ukończeniu przez kandydata szkoły podstawowej.

 

 

Przykładowe realizacje:

 

Profesjonalny blacharz oraz lakiernik samochodowy


Napraw blacharskich i lakierniczych samochodów wszystkich marek dokonuje wykwalifikowana załoga.

Więcej